úvod kontakt
Přihlášení zadavatele
Uživatel:
Heslo:
Hledat pracovní pozici
Profese:
Úvazek:
Region:
Vzdělání:
Klíčové slovo:

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO MIZEA KOPŘIVNICE, o.p.s.

Typ hlavní pracovní poměr Místo: Kopřivnice
Profese: Region: Moravskoslezský kraj
Min. vzdělání: Vysokoškolské Plat od: nezadáno
Společnost: město Kopřivnice Plat do: nezadáno
Nabízeno od: 2007-03-09 12:26:22 Platné do: nezadáno
Počet míst: nezadáno Nástup od: 1.5.2007

Popis pracovní pozice

Požadavky:
 vzdělání vysokoškolské (ekonomického, právního nebo humanitního zaměření)
 znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce, znalost právních předpisů souvisejících se správou sbírek a zásad ochrany movitého a nemovitého kulturního dědictví, orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a územních samosprávných celků, orientace v problematice fungování a financování neziskových organizací
 manažerské schopnosti a dovednosti
 znalost světového jazyka
 občanská a morální bezúhonnost
Další požadavky:
 řidičské oprávnění skupiny B
 velmi dobrá uživatelská schopnost práce s PC (MS Office, Internet)
Písemně zašlete:
 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
 kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce), originály dokladů předložíte k ověření výběrové komisi v den konání výběrového řízení
 strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech a reference s případnými kontakty na osoby, které mohou reference poskytnout
 koncepci řízení a rozvoje Regionálního muzea, o. p. s.
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 lustrační osvědčení vydané ministerstvem vnitra nebo doklad o jeho vyžádání (neplatí pro uchazeče narozené po 1. 12. 1971)

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s., vlastnoručně podepište).


Přihlášku a výše uvedené materiály zašlete (nebo doručte na podatelnu MÚ Kopřivnice) do
10. dubna 2007 do 10.00 hodin na adresu: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, (v uzavřené obálce, nadepsané: výběrové řízení – ředitel RMK, o. p. s., označené NEOTEVÍRAT).
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Součástí výběrového řízení může být rovněž ověření psychické způsobilosti k výkonu funkce.
Kontakt pro zájemce:
Ing. Lenka Heráková, Městský úřad Kopřivnice, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, tel: 556879766, mobil: 739685370, e-mail: lenka.herakova@koprivnice.cz

Zaměstnavatel

město Kopřivnice
Ulice: Štefánikova 1163
Město: Kopřivnice
PSČ: 742 21
Telefon: 556 879 424
E-mail: vlasta.oderska@koprivnice.cz
WWW: http://www.koprivnice.cz
Kontakt: Vlasta Oderská

Zajímáte se o nabídku? Odepište!

 zadejte číslo výše